Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) są kluczowym elementem skutecznego leczenia osób z poważnymi chorobami psychicznymi. Z kolei ich długodziałające formy iniekcyjne (LAI) stanowią dziś najważniejszą strategię leczenia farmakologicznego pacjentów ze schizofrenią, u których dochodzi do nawrotów choroby z powodu braku przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Nie mniej niż 40-60% pacjentów cierpiących na schizofrenię częściowo lub całkowicie nie realizuje schematu leczenia doustnymi tabletkami. Tymczasem, zamiast codziennego przyjmowania tych leków doustnie, możliwe jest stosowanie neuroleptyków w postaci długodziałających iniekcji w odstępach dwu- lub czterotygodniowych. Co więcej, współcześnie, atypowe leki przeciwpsychotyczne LAI stają się w ogóle coraz bardziej interesującą opcją dla stabilnego, bezpiecznego i skutecznego leczenia standardowego u każdego pacjenta ze schizofrenią.

Konferencja, na którą serdecznie zapraszamy, ma być w całości poświęcona wykorzystaniu długodziałających leków przeciwpsychotycznych w farmakoterapii schizofrenii. Zostanie kompleksowo omówiona koncepcja tej formy leczenia, zagadnienia farmakologiczne, sposoby podawania leków, badania kliniczne nad skutecznością, przedstawione doświadczenia międzynarodowe, a także przedyskutowane aspekty farmakoekonomicznie.  

Wszystkie te zagadnienia zostaną pierwszy raz zaprezentowane w trakcie jednej konferencji naukowej. Mamy nadzieję, że pomoże to lekarzom oraz innym profesjonalistom, a przede wszystkim pacjentom w podejmowaniu najlepszych terapeutycznych decyzji.  

 

prof. Bartosz Łoza

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 


 

 

Patronat